Schoolgids

Zoek in onze schoolgids

16.02. Uitbesteding

Uitbesteding van leerlingen aan de vavo is bij uitzondering toegestaan. Alle ingeschreven leerlingen ronden in principe hun schoolloopbaan op hun eigen school af.

Uitbesteding is mogelijk voor leerlingen die 18 jaar of ouder zijn of 16 of 17 jaar zijn op het moment van aanvraag voor uitbesteding en die zonder onderbreking in het voortgezet onderwijs hebben gezeten. Dat kan alleen voor die schoolsoorten waarvoor ze op het reguliere onderwijs staan ingeschreven. Het gaat om:

  • Mavo, Havo en Atheneum/Gymnasium-leerlingen die nog geen eindexamen hebben gedaan; zij kunnen voltijd naar het vavo om alsnog dit diploma te behalen
  • Mavo, Havo en Atheneum/Gymnasium-leerlingen die gezakt zijn voor hun eindexamen; zij kunnen deeltijd naar het vavo voor de vakken waarvoor ze gezakt zijn om alsnog een diploma te halen.

Bij uitbesteding blijft de leerling ingeschreven staan op de eigen school. De lessen worden gevolgd op een instelling voor vavo. De eigen school blijft eindverantwoordelijk voor het onderwijsprogramma van de leerlingen. De vavo-instelling neemt het eindexamen af en reikt het diploma uit.

Leerlingen die niet uitbesteed kunnen worden zijn:

  • herprofileerders*
  • profielverbeteraars*
  • meerderjarige leerlingen met een onderbroken leerroute
  • leerlingen die al in het bezit zijn van een startkwalificatie
  • leerlingen waarvoor geen ingevuld en ondertekend aanvraagformulier uitbesteding beschikbaar is.

* Voor leerlingen die op het VMBO de KB opleiding hebben afgerond, kan een uitzondering worden gemaakt, omdat voor deze leerlingen herprofileren of profielverbeteren via het VAVO een begaanbaarder en kortere route is dan via de niveaus van het MBO.

Leerlingen die een verzoek om uitbesteding hebben ingediend waarover een negatief besluit wordt genomen ronden hun schoolcarrière af op de school waar zij ingeschreven staan.

Ulenhofcollege
Vondelstraat 5
7002 AN Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door Heutink ICT