Havo bovenbouw

Na het derde leerjaar kom je in de zgn. Tweede fase. Je kiest in de Tweede Fase vakken één van de volgende vier profielen:

 • Cultuur en Maatschappij
 • Economie en Maatschappij
 • Natuur en Gezondheid
 • Natuur en Techniek

Elke leerling volgt een programma dat bestaat uit o.a:

 • een gemeenschappelijk deel, een voor alle profielen gelijk en verplicht programma (ongeveer 40%); 
 • een profieldeel, een voor het profiel kenmerkend programma (ongeveer 40%);
 • een vrij deel, een door scholen en leerling te kiezen aanvullend programma (ongeveer 20%).

In de Tweede Fase is een aantal nieuwe vakken ingevoerd. Naast de bestaande vakken, zijn er nieuwe vakken die voor iedereen verplicht zijn: 

 • Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV);
 • Oriëntatie op Studie en Beroep (OSB).

Vakken die door het Ulenhofcollege als keuzevak worden aangeboden zijn:

 • informatica
 • handvaardigheid / tekenen
 • muziek
 • management en organisatie


Diploma uitreiking 2020

In de Tweede Fase wordt niet langer in lesuren gerekend. De tijd die voor een vak beschikbaar is, wordt uitgedrukt in studielast. Daarmee wordt bedoeld de tijd die een gemiddelde leerling nodig heeft om zich een bepaalde hoeveelheid stof eigen te maken, zowel op school als thuis. De studielast omvat alles, ook het schrijven van werkstukken, het lezen van boeken, het werken in de mediatheek, het maken van huiswerk en het deelnemen aan excursies. Een schooljaar bestaat voor een leerling uit 40 lesweken van 40 uur, dat betekent 1600 studielasturen per jaar. Voor de bovenbouw HAVO dus een studielast van 3200. De school dient een onderwijsprogramma aan te bieden van tenminste 1000 klokuren per jaar. Bij dat onderwijsprogramma zijn lessen, toetsen, excursies, sportdagen en stages inbegrepen.

Het examen van de Tweede Fase bestaat uit twee delen, een schoolgebonden deel, het schoolexamen en een landelijk deel, het Centraal Examen. Nieuw is dat er vakken zijn die afgesloten worden in het schoolexamen, waar dus geen centraal examen voor is. Er wordt in verband met de Tweede Fase vaak gesproken over het studiehuis. Naast het verwerven van kennis dienen de leerlingen in alle vakken ook vaardigheden aan te leren. Het aanleren van deze vaardigheden gaat het beste in een omgeving waar leerlingen van en met elkaar kunnen leren. Daarom speelt de mediatheek een belangrijke rol in het onderwijs van de Tweede Fase.

Daarnaast wordt meer en meer de nadruk gelegd op de zelfstandigheidsontwikkeling bij de leerlingen. Deze vernieuwing is op het Ulenhofcollege op een zodanige wijze ingevoerd dat de leerlingen 'vaste grond onder de voeten' blijven voelen. De keuze is gemaakt voor werkvormen waarbij de leerlingen wel zelfstandig werken, maar altijd dichtbij de leraar, zodat die snel bereikbaar is en intensief kan begeleiden. Er worden ook in de Tweede Fase rapporten meegegeven en hoewel al in de voorexamenklassen aan het examendossier wordt gewerkt, blijven bevorderingsnormen bestaan. Omdat het juist bij een werkwijze die is gericht op zelfstandigheid noodzakelijk is de vinger goed aan de pols te houden, wordt speciale aandacht besteed aan de begeleiding van het leerproces.

Ulenhofcollege
Vondelstraat 5
7002 AN Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door Heutink ICT