Vwo bovenbouw

Na het derde leerjaar begint de Tweede fase. Je kiest in de Tweede Fase vakken één van de volgende vier profielen:

 • Cultuur en Maatschappij 
 • Economie en Maatschappij 
 • Natuur en Gezondheid 
 • Natuur en Techniek

Elke leerling volgt een programma dat bestaat uit o.a:

 • een gemeenschappelijk deel, een voor alle profielen gelijk en verplicht programma (ongeveer 40%); 
 • een profieldeel, een voor het profiel kenmerkend programma (ongeveer 40%); 
 • een vrij deel waarin een leerling twee vakken kiest (20%).


Diploma uitreiking 2020

Naast de reguliere vakken, biedt het Ulenhofcollege ook de volgende vakken als keuzevak aan:

 • informatica 
 • handvaardigheid 
 • muziek 
 • management en organisatie
 • Latijn

In de Tweede Fase wordt niet langer in lesuren gerekend. De tijd die voor een vak beschikbaar is, wordt uitgedrukt in studielast. Daarmee wordt bedoeld de tijd die een gemiddelde leerling nodig heeft om zich een bepaalde hoeveelheid stof eigen te maken, zowel op school als thuis. De studielast omvat alles, ook het schrijven van werkstukken, het lezen van boeken, het werken in de mediatheek, het maken van huiswerk en het deelnemen aan excursies. Een schooljaar bestaat voor een leerling uit 40 lesweken van 40 uur, dat betekent 1600 studielasturen per jaar. Voor de bovenbouw VWO betekent dit dus een studielast van 4800 uur. De school dient een onderwijsprogramma aan te bieden van ten minste 1000 klokuren per jaar. Bij dat onderwijsprogramma zijn lessen, toetsen, excursies, sportdagen en stages inbegrepen.

De ontwikkeling van zelfstandigheid bij leerlingen is een belangrijk aspect van het studiehuis. Deze vernieuwing is op het Ulenhofcollege op een zodanige wijze ingevoerd dat de leerlingen 'vaste grond onder de voeten' blijven voelen. De keuze is gemaakt voor werkvormen waarbij de leerlingen wel zelfstandig werken, maar altijd dichtbij de leraar, zodat die snel bereikbaar is en intensief kan begeleiden. Er worden in de Tweede Fase ook rapporten meegegeven en hoewel al vanaf de vierde klas voor een aantal vakken aan het examendossier gewerkt wordt, blijven bevorderingsnormen bestaan. Omdat het juist bij een werkwijze die is gericht op zelfstandigheid noodzakelijk is de vinger goed aan de pols te houden, wordt speciale aandacht besteed aan de begeleiding van het leerproces.

Ulenhofcollege
Vondelstraat 5
7002 AN Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door Heutink ICT