Mavo


Het Ulenhofcollege is een uitfaserende school. Vanaf schooljaar 2022-2023 huisvesten we alleen nog mavo 4.
Nieuwe leerlingen stromen in op de nieuwe scholen het Houtkamp College en het Panora Lyceum. 

De mavo is een vierjarige cursus die de leerlingen voorbereidt op het mbo en de havo.

Om de studiekeuze voor de leerlingen zo open mogelijk te houden, wordt in klas 2 en 3 van de mavo een breed vakkenpakket aangeboden.

Voor de begeleiding van de leerlingen is in het rooster van de mavo-klassen ruimte gemaakt voor mentorlessen en steunlessen.


Diploma uitreiking 2020

Gebleken is dat de mavo een meer dan goede voorbereiding is op vervolgstudies in het mbo.

Leerlingen in klas 4 die na het examen hun studie willen vervolgen op de havo, krijgen voor wiskunde extra lessen.

Contactpersonen

C.R. Geessink
Sectordirecteur mavo
carl.geessink@achterhoekvo.nl

H. Mooij
Decaan mavo
herman.mooij@achterhoekvo.nl

Adres

Ulenhofcollege
Bizetlaan 86
7002 LZ Doetinchem
Telefoon: 0314 378787

Ulenhofcollege
Vondelstraat 5
7002 AN Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door Heutink ICT