Naar mbo of havo

Naar MBO

  • aanmelden vóór 1 maart (leerling meldt aan, niet het Ulenhofcollege)
  • Doorstroomdossier (via school) invullen en opsturen na ontvangst van een brief van het ROC met je aanmeldingsbevestiging
  • Intakegesprek


Survivalkamp 2018

Naar Havo 4

Toelating

Elke leerling die geslaagd is op mavo/tl wordt toegelaten op de havo als de leerling een mavo/tl diploma heeft met tenminste 7 vakken ( 1 extra) en er een in de havo profielen passend pakket kan worden gemaakt.

(*) De definitieve toelating kan pas plaatsvinden nadat de resultaten van het Centraal Examen (CE) bekend zijn. De behaalde cijfers tijdens het CE zijn, samen met de resultaten van het SE, de basis van wel/niet toelaten. De voorlopige toelating is alleen gebaseerd op het SE en het positieve advies (capaciteiten, werkhouding/inzet), en is niet bindend.

Aanvullende afspraken
Met een leerling die van een andere school komt wordt altijd een intakegesprek gehouden. Dit is bedoeld ter kennismaking.

Aansluitingstraject UC mavo/tl-havo-4

  • Leerlingen volgen de aangeboden kennismakingslessen havo-4 (wiskA, wiskB, M&O en Informatica)
  • Leerlingen die ook op de havo wiskunde in hun pakket opnemen, moeten de extra module havo-wiskunde volgen om zo een goede aansluiting tussen mavo-4 en havo-4 te creëren. Deze module duurt 3 dagen en wordt direct aansluitend aan de laatste dag van het mavo/tl CE1 gegeven.

Leerlingen die niet 100% zeker zijn dat zij aan het bovenstaande voldoen, doen er goed aan zich ook in te schrijven voor een opleiding aan het MBO.

De (voorlopige) aanmelding aan het MBO moet in ieder geval vóór 1 maart gebeuren.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer Geessink, sectordirecteur mavo, per mail: carl.geessink@achterhoekvo.nl, of per telefoon: 0314-378787.

Ulenhofcollege
Vondelstraat 5
7002 AN Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door Heutink ICT