T-vwo

Het Ulenhofcollege is een uitfaserende school. Vanaf schooljaar 2022-2023 huisvesten we alleen nog (T)vwo 4, (T)vwo 5 en (T)vwo 6. 
Nieuwe leerlingen stromen in op de nieuwe scholen het Houtkamp College en het Panora Lyceum; het Panora Lyceum biedt tweetalig onderwijs aan. 


Broaden your horizon!

Stel: je kunt goed meekomen op de basisschool, je krijgt een vwo / gymnasium advies, je vindt Engelse games en tv-series leuk en je wilt na het vwo misschien wel gaan studeren aan een HBO of universiteit.

Welke vervolgopleiding kies je dan na je basisschool?
Valt er wat dit betreft eigenlijk wel iets te kiezen in Doetinchem?
Van oudsher bestaat natuurlijk het gymnasium of aan het Ulenhofcollege het vwo. In deze onderwijstypes krijgt het Engels echter geen bijzondere plaats, terwijl juist dat Engels steeds belangrijker wordt in het vervolgonderwijs: lesboeken en colleges zijn steeds vaker in het Engels en er zijn buitenlandse stages.

Op het Ulenhofcollege kunnen Potentiële vwo-leerlingen, die wat extra's in hun mars hebben, tweetalig onderwijs - tto - volgen. Maar wat is dat nu eigenlijk, tto? Waar moet ik dan aan denken? Wat zijn de gevolgen? Hoe zit het met het eindexamen?

Voor antwoorden op al je vragen:

Contactpersonen

S. van Wijk
Sectordirecteur havo-vwo
simon.vanwijk@achterhoekvo.nl

Adres

Ulenhofcollege
Bizetlaan 86
7002 LZ Doetinchem
Telefoon: 0314 378787
Fax: 0314 343507

Ulenhofcollege
Vondelstraat 5
7002 AN Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door Heutink ICT