Vooropleiding muziek

Doel
Tijdens de middelbare schoolperiode wordt de mogelijkheid geboden een vooropleidingstraject te volgen voor diegene, die de gedachte heeft opgevat na deze middelbare schoolperiode een beroepsopleiding muziek te willen volgen aan een conservatorium, popacademie of een andere vergelijkbare vakopleiding.

Het doel is o.a. dat de leerling aaneengesloten de vakstudie kan volgen na de middelbare school en dat deze ook tijdig ontdekt of een dergelijke opleiding wel een juiste keuze voor hem of haar is.

In goed overleg wordt de leerling de gelegenheid geboden buitenschoolse lessen van deze vooropleiding te kunnen volgen.

Aanmelding
De aanmeldlink:
https://registration.artez.nl/osiris_aanmeld/Welkom.do
Meer informatie:
https://www.artez.nl/opleidingen/externe-vooropleiding

Instanties
Dit traject bestaat uit een samenwerkingsverband tussen de volgende instanties:

 • Hogeschool ArtEZ (conservatoria Arnhem, Zwolle en Enschede).
 • De Muziekschool Oost-Gelderland (gemeente Doetinchem).
 • De 4 middelbare scholen voor voortgezet onderwijs in Doetinchem en sinds 2010 Silvolde, bestaande uit:
  º Almende College
  º Rietveld Lyceum
  º Ludgercollege
  º Ulenhofcollege

Voor wie
Iedere leerling wordt in maart door middel van een uitnodiging voor een voorlichtingsavond in de muziekschool op de hoogte gebracht van dit traject en de mogelijkheden.

Na een toelatingsexamen is het mogelijk dit vooropleidingtraject vanaf de 2e klas en hoger te volgen, waarna men nadien bij gunstig resultaat de mogelijkheid heeft toegelaten te worden tot één der beroepsopleidingen muziek in Oost Nederland en veelal ook elders.
Tijdens dit traject dient de leerling te zijn ingeschreven bij één van de middelbare scholen in Doetinchem of Silvolde.

Inhoud
De leerling volgt instrumentale, ensemble en/of vocale lessen aan de muziekschool in Doetinchem.

Het lesuur theorie en gehoorstraining wordt momenteel na overleg met de leerling aan het eind van een schooldag gegeven in een gebouw van het Ludgercollege.

Naast genoemde lessen volgt de leerling o.a. nog:

 • Workshops
 • Voorspeelavonden
 • Werkdagen

Informatie
Voor nadere inlichtingen over mogelijkheden, toelatingen, financiën en voorwaarden kan men zich wenden tot de dhr. K. van Marle (k.vanmarle@ulenhof.nl), leraar muziek en contactpersoon, of tot de muziekschool (www.muziekschooloostgelderland.nl).

Ulenhofcollege
Vondelstraat 5
7002 AN Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door Heutink ICT