Schoolgids

Zoek in onze schoolgids

08.06. Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bespreekt regelmatig leerlingen die hulp nodig hebben en voorziet de mentor van handvatten. Wanneer het team niet zelf voor oplossingen kan zorgen, kan een leerling worden doorverwezen naar een externe hulpverlening.

Het ondersteuningsteam bestaat uit:

  • de coördinator onderwijsondersteuning 
  • leerlingondersteuner 
  • orthopedagoog 
  • jeugdmaatschappelijk werker 
  • ambulant begeleider

Orthopedagoog
Voor leerlingen die kampen met specifieke gedrags- en leerproblematiek kan een schoolorthopedagoog geraadpleegd worden.
Door o.a. het voeren van gesprekken met alle betrokkenen bij de leerling kan hulp geboden worden en geadviseerd worden over vervolgstappen.

Jeugdmaatschappelijk werker
Voor leerlingen waarbij sociaal-emotionele problematiek speelt die naast school raakt aan de vrije tijd of thuissituatie, is er binnen de school een jeugdmaatschappelijk werker.
Zij vormt de brugfunctie tussen school en de directe leefomgeving of externe hulpverlening van de leerling.

Leerondersteuner/Ambulante begeleiding
Voor het ondersteunen (praktische tips en adviezen) van leerlingen met extra onderwijsbehoeften en hun docenten/mentor. Op het Ulenhofcollege hebben we leerlingondersteuners met specialisatie gedragsproblematiek en specialisatie gehandicapte/langdurig zieke kinderen. Tevens hebben we ondersteuning van ambulant begeleiders cluster 1 (blinde/slechtziende kinderen) en 2 (dove/slechthorende kinderen).

Ulenhofcollege
Vondelstraat 5
7002 AN Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door Heutink ICT