Schoolgids

Zoek in onze schoolgids

08.03. Schooldecaan

De taak van de schooldecanen omvat het aansturen van het proces:

  • de studie- en beroepskeuze
  • de samenstelling van het vakkenpakket.

De begeleiding houdt in: het verschaffen van hulp en informatie, opdat de leerling gebracht wordt tot een zelfstandige keuze, waarvan de consequenties en risico’s redelijk kunnen worden voorzien. De concrete werkzaamheden van de schooldecanen bestaan onder meer uit:

  • het coachen en aansturen van mentoren in hun rol als begeleider van leerlingen bij de studie-/beroepskeuze;
  • het verstrekken van schriftelijke en mondelinge informatie aan leerlingen in groepsverband en individueel;
  • het verstrekken van informatie aan ouders op ouderavonden of tijdens spreekuren;
  • het bemiddelen in contacten met functionarissen buiten de school zoals het adviesbureau beroepskeuze;
  • het verstrekken van informatie over studietoelagen, financiële en fiscale consequenties van de studie; 
  • het verstrekken van adviezen t.a.v. pakketkeuze en vervolgopleidingen in samenwerking met de andere docenten; 
  • het begeleiden van tussentijdse schoolverlaters bij de keuze van een andere school en studierichting. De schooldecanen zijn veelal op school bereikbaar.
Ulenhofcollege
Vondelstraat 5
7002 AN Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door Heutink ICT