Downloads

Op deze pagina kunt u formulieren, presentaties, brieven en documenten downloaden.

Formulieren

Op het formulier staat vermeld waar het ingeleverd moet worden.

aanmeldingsform. klas2-6
ziekte en verlof
verlof bezoek mbo hbo uni

   

Aanmeldingsformulier-klassen2-6.pdf
Formulier Ziekte Verlof Ulenhof.pdf
Verlof bezoek MBO HBO UNI.pdf


Presentaties

Onderwerp

   

Presentatie

infoavond v4 24 sep
infoavond v3 23 sep
infoavond v6 18 sep
infoavond v6 decaan 18 sep
infoavond v5 17 sep
infoavond v5 decaan 17 sep
infoavond v5 studie 17 sep
infoavond v2 12 sep
infoavond v1 10 sep
infoavond h5 1 okt

   

infoavond v4 24sep.pdf
infoavond v3 23sep.pdf
infoavond v6 18sep.pdf
infoavond v6 decaan 18sep.pdf
infoavond V5 17 sept 2019.pdf
infoavond v5 decaan 17sep.pdf
infoavond v5 studiekeuze 17sep.pdf
infoavond v2 12sep.pdf
infoavond v1 10sep.pdf
infoavond h5 1okt.pdf

Brieven

Het Ulenhof verstuurt informatie aan ouders/verzorgers per email. Het komt helaas soms voor dat we foutmeldingen krijgen, omdat emailadressen niet meer kloppen. Daarom een verzoek: Als u een ander emailadres krijgt, wilt u dit dan doorgeven aan de administratie van school via administratie@ulenhof.nl dan blijft u op de hoogte.

Betreft     Onderwerp     Brief
alg.     coronavirus 15-3
arriva kortingscode
office 365

    Brief Coronavirus-15032020.pdf
Kortingscode_arriva2017.pdf
Handleiding Office 365.pdf
Klas 1    

   
Klas 2    

   
Klas 3    

   
Klas 4    

   

Klas 5    

   
Klas 6    
   

Documenten

Onderwerp     Document

Leerlingenstatuut
Pestprotocol
Privacyreglement

   

Leerlingenstatuut 2018-2021.pdf
Pestprotocol 5-2017.pdf
Privacyreglement.pdf

Berichten i.v.m. coronavirus

Datum     Bericht
23 juni
05 juni
03 juni
03 juni
03 juni
27 mei
25 mei
25 mei
20 mei
19 mei
19 mei
17 april
16 april
16 april
01 april
01 april
01 april
01 april
24 maart
19 maart
19 maart
19 maart
17 maart
17 maart
16 maart
16 maart
16 maart
15 maart
   

Rooster_RV-toets_1920.pdf
Aanpassing onderwijs bovenbouw.pdf
Restitueren ouderbijdrage ivm corona.pdf
Heropenen scholen bovenbouw.pdf
Pauze-rooster (heropening van Ulenhof).pdf
Vooraankondiging diploma-uitreiking.pdf
Uitnodiging mentorles 2 of 3 juni.pdf
Inzage herkansingen cijfercontrole (2019-2020.pdf
Programma PTA-toetsen (voor-examenkl) 2019-2020.pdf
Heropening school per 2 juni 2020.pdf
Bevorderingsbeleid 2019-2020.pdf
Bevordering 2019-2020.pdf
Stand van zaken alle leerjaren - 14 mei.pdf
Organisatie en planning 6 mei-4 juni 2020.pdf
Inhaalwerk examenleerlingen.pdf
Mondelingenrooster 2020.pdf
Hervatting en afronding SE.pdf
Instructie mondelinge SE-toetsen.pdf
Hervatting SE niet-examenleerlingen.pdf
Info SE en CSE.pdf
Hervatting SE examenleerlingen.pdf
Hervatting SE overige leerlingen.pdf
Doorgang SE.pdf
Verplaatsing toetsen en continuïteitsplan CE.pdf
Tips voor ouders.pdf
Instructie onderwijs - leerlingen en ouders.pdf
Werkwijze Teams - docenten en leerlingen.pdf
Ophalen-spullen-16032020.pdf
Brief Coronavirus-15032020.pdf

Ulenhofcollege
Bizetlaan 86
7002 LZ Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door CollegeWapps