Info m.b.t. corona. Update: 4/1

Hartelijk welkom in het nieuwe jaar en in het schoolgebouw!
Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond nieuwjaar toe met veel mooie en waardevolle ontmoetingen! We hopen op een zo gewoon mogelijk schooljaar waar we met elkaar goed aan ons onderwijs kunnen werken.

Gelukkig kunnen we alle leerlingen weer op de normale manier binnen de school ontvangen, op 10 januari staan de deuren open. De mededeling van de minister op 3 januari was goed nieuws.

Bij het lopen in het schoolgebouw moeten de mondkapjes voorlopig op blijven. We herinneren graag aan de aanbeveling om twee maal per week een zelftest te doen, deze zijn nog steeds bij de receptie af te halen.

---

Zaterdag 18/12 werd op de corona-persconferentie meegedeeld dat de middelbare scholen vanaf 20/12 (met enkele uitzonderingen) gesloten zullen worden. We vinden het jammer dat we redelijk onverwacht op deze manier het jaar moeten afsluiten. Uiteraard snappen we de noodzakelijke stappen die de overheid neemt.

Praktisch gezien betekent dit voor onze school:
  • Er worden in de week voor de kerstvakantie (20 t/m 24 december) geen lessen of andere lesactiviteiten verzorgd, niet in het gebouw, niet online.
  • Alle toetsen in de (voor)examenklassen (dus 3,4 mavo, 4,5 havo en 4,5,6 vwo) gaan door volgens het rooster. Dit houdt in dat op het aangegeven moment in het rooster docent en leerlingen in het schoolgebouw zijn om de toets te maken. We gaan ervan uit dat de leerlingen slechts kort voor de toets op school komen en onmiddellijk na het maken van de toets de school weer verlaten. Bij het lopen in het schoolgebouw zijn de bekende regels verplicht, het mondkapje moet op.
  • Als begin januari 2022 duidelijk wordt dat de schoolsluiting vanaf 10 januari 2022 door gaat, zullen vanaf dat moment de lessen online worden verzorgd. De docenten bereiden zich daarop voor. De precieze invulling daarvan maken we in de week van 3 januari 2022 bekend. We hopen natuurlijk dat de aantallen besmettingen zo zullen afnemen dat we de school weer gewoon kunnen gebruiken.
  • Het is heel jammer dat de geplande kerstactiviteiten niet door kunnen gaan. De aangekondigde inzameling voor de voedselbank gaat wel door: leerlingen kunnen hun bijdrage in de kratten bij het inzamelpunt doen als zij voor een toets op school zijn.
  • Elke klas of mentorgroep zal op het geplande moment op vrijdag 24 december via Teams met de mentor of een vakdocent de kerstfilm bekijken, met daarna nog een gesprekje met de leerlingen.
  • Ons gebouw is de komende week behalve voor de toetsen ook geopend voor die leerlingen die om persoonlijke redenen niet thuis kunnen zijn. Wij gaan ervan uit deze leerlingen bekend zijn bij ons ondersteuningsteam, in overleg met dit team informeren we de betrokken leerlingen.
We wensen iedereen een goede afronding van dit jaar
met goede kerstdagen en een mooie jaarwisseling.
Media
  • 01_coronavirus_cdc_2871
Ulenhofcollege
Bizetlaan 86
7002 LZ Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door Heutink ICT