50 jaar Ulenhof - mooi geweest
Update 23 september: 

A.s. zaterdag is het zover: van 12.00-19.00 uur kunnen honderden oud-Ulenhoffers tijdens de reünie samen herinneringen ophalen aan de Bizetlaan 86. Inmiddels heeft iedereen een uitnodiging/programma ontvangen. 

Bij je aanmelding in de ‘kleine aula’ krijg je een voucher voor het jubileumboek en natuurlijk je naamsticker (wat is een reünie zonder?!).

'Laatkomers' (we zijn het gewend) kunnen zich in de loop van de dag nog melden in de kleine aula bij het uitgiftepunt voor het jubileumboek. 

Alvast in een nostalgische stemming komen? Bekijk de foto's 
die zijn ingestuurd (en al ruim 20.000 keer bekeken).

De ruimte om te parkeren rond ons gebouw is zeer beperkt. Alleen voor mindervaliden zijn er parkeerplaatsen gereserveerd. Op loopafstand (15 min.) hebben we een gelegenheid om te parkeren gecreëerd. Tussen 12.00-13.30 uur en 18.00-19.30 uur pendelt er ook een bus. Of kom gewoon op de fiets!

_____________________________________________________________________________________________________

Op 14 september ontving iedereen die zich heeft ingeschreven de uitnodiging voor de reünie (één groep helaas geen BCC-mail, excuus). Als je je wel hebt ingeschreven, maar geen mail hebt ontvangen, kan het zijn dat je emailadres niet klopt (of je inbox te vol is o.i.d.) In dat geval kun je een mail sturen naar 50jaar@ulenhof.nl 

Uiteraard geldt het toegangsbewijs voor één persoon (niet voor een introducé). In verband met de organisatie, catering en veiligheid is het ook is niet mogelijk om op de dag zelf ‘aan de deur’ een kaartje te kopen o.i.d.

Vanaf dit moment zijn de jubileumboeken besteld en is de catering vastgelegd. Je kunt je dus niet meer afmelden met restitutie van het inschrijvingsgeld. Wel zou je je toegangsbewijs kunnen doorgeven aan een andere oud-leerling. Daar ontvangen we dan wel graag een bericht van (50jaar@ulenhof.nl) i.v.m. de organisatie.

Als je niet naar de reünie komt, maar je wilt wel het jubileumboek ontvangen, houd dan onze website in de gaten. Als er extra exemplaren beschikbaar zijn, zullen we dat via dat kanaal na de reünie meedelen.
___________________________________________________________________________

Het jaar 1968 was in veel opzichten spraakmakend: de moord op Martin Luther King, het neerslaan van de Praagse Lente door de Sovjet-Unie, de studentenopstanden in Parijs...

In Nederland trad op 1 augustus de Mammoetwet in werking. Mulo, HBS en de middelbare meisjesschool werden afgeschaft en vervangen door mavo, havo en vwo. Ook in Doetinchem werden de bakens verzet. In september 1968 begonnen de eerste leerlingen aan hun opleiding op de Protestants Christelijke Scholengemeenschap, de voorloper van het Ulenhofcollege.

In 2018 bestaan we dus 50 jaar en dat moet gevierd worden! Veel mooie activiteiten staan al in de steigers. Een hoogtepunt wordt ongetwijfeld de reünie op zaterdag 29 september 2018 (van 12.00 tot 19.00 uur). 

(Oud-)personeelsleden kunnen zich aanmelden door een mailtje te sturen aan: 50jaar@ulenhof.nl 

Vragen, suggesties, opmerkingen? Mooie foto's uit 50 jaar Ulenhofgeschiedenis?

Mail naar: 50jaar@ulenhof.nl