Resultaten

Alle gegevens die betrekking hebben op instroom, doorstroom en uitstroom, alsmede de cijfermatige resultaten zijn te vinden in 'Scholen op de kaart'. 

Bestemming van de leerlingen

Van de geslaagde 63 MAVO-kandidaten koos 16% voor een vervolg op het Ulenhofcollege voor de richting HAVO. Eén leerling, 1%, koos een vervolg op een HAVO elders. De overige 83% is naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) gegaan, inclusief drie afgewezen kandidaten van MAVO 4. De sector Economie was het populairst met 38%, gevolgd door Zorg & Welzijn met 24%. Techniek verwelkomde 17% van onze Mavisten en Landbouw sloot traditioneel de rij met 4%.
Binnen de sector Economie is Marketing & Communicatie voor het derde opeenvolgende jaar het populairst met 9% van de aanmeldingen. In totaal werden maar liefst 33 verschillende opleidingen gekozen bij 8 ROC's.

Van de leerlingen van het HAVO stroomde 1% naar het MBO. 2% van de havo-leerlingen zit nu in VWO-5 en 6% gaat een jaar wat anders doen. De overige leerlingen (91%) volgen hoger beroepsonderwijs (HBO). Van deze hbo'ers koos 15% voor een opleiding in de richting natuur en techniek; 20% voor de richting natuur en gezondheid; 40% voor een vervolgstudie in de richting economie en maatschappij, terwijl 25% een studie in de richting cultuur en maatschappij volgt. Veel leerlingen kiezen voor een opleiding in het (voortgezet)onderwijs of de gezondheidszorg. Ook de opleidingen met een richting economie en management zijn populair. We zien een lichte stijging naar studies in de techniek terwijl de pabo minder populair is.

Veel VWO'ers kiezen voor een opleiding aan een Universiteit. Minder dan 5% kiest voor een studie aan het HBO. Vaak omdat zo'n studie op universitair niveau niet bestaat, bijvoorbeeld sportmanagement of de academische pabo. Het aantal leerlingen met een technisch profiel stijgt elk jaar. Meer dan 25% kiest voor een technische vervolgopleiding op de universiteit van Twente en de TU Eindhoven. Van de algemene universiteiten trekt de Radboud universiteit in Nijmegen de meeste oud-Ulenhoffers. Ruim 15% van de leerlingen willen daar medicijnen studeren. Een studie in de economische sector is ook gewild; ca. 20% geeft aan daarvoor te kiezen. Andere populaire steden om te studeren zijn dit jaar Amsterdam en Groningen.