rekenen
Rekenen op het Ulenhofcollege
bijgewerkt september 2019

Per schooljaar 2019-2020 is de rekentoets-VO afgeschaft.
Toch blijft op het Ulenhofcollege rekenen belangrijk.
Voor de onderbouw en de bovenbouw zal in de reguliere wiskundelessen rekenen voldoende aan bod komen. Voor de leerlingen in de bovenbouw (mavo 4 en havo 4 en 5) die geen wiskunde in hun pakket hebben is een speciale rekenles ingevoerd.

Contactpersoon
mw. W. Schol
Rekencoördinator 
w.schol@ulenhof.nl