lessentabel


Havo-1, havo-2, vwo-1, vwo-2, tvwo-1, tvwo-2
De leerlingen volgen alle vakken die in dit overzicht staan.

  h1  v1 t1  h2  v2  t2 
le  1
ne 4
fa 3 3
du     
en 
gs
ak 
wi
re        
na       
bi       
o&o 2,5  2,5  2,5 
mu
bevo
in 0,25  0,25  0,25       
lo
eio         1
mentorles
steunles      

Mavo-1, mavo-2, mavo-3 en mavo-4
De vakken van het gemeenschappelijk deel zijn verplicht (v). De sectorvakken in leerjaar 3 en 4 staan in de kolom ‘keuze (k)’. De leerlingen volgen de vakken die horen bij de sector die de leerlingen uiteindelijk in leerjaar vier kiezen.

  m1  m2  m3(v)  m3(k)  m4(v)  m4(k)
le      
ma  
ne 4 3    
du 2 3  
en 3 3 3 4
gs   3
ak 2 2
wi 3 3     4
re  1 1 1(1)
na   
4  
sk      2
bi 2 2 4
ec   4
ckv    
mu 1   2   4
bevo 2
in 0,25   0,25      
kv1(2) 0,5 0,5
t&t 2 2 3 3(3)
lo 3 3   1  
mentor/studieles  1    
(1) Indien nog niet aan rekeneis voldaan is.
(2) In thema's
(3) Schooleindexamenvak

Havo-3 en vwo-3
In deze leerjaren zijn alle vakken verplicht. 

  h3/v3 h3/v3  tv3     tv3
profiel o&o         o&o 
le 1
ne 3 3 2 2
fa  3 2 3 2
du 3 3 2
en 3 3 4 4
gs 2
ak 2 2 2
wi 3 3 3
na  2 2 2 2
sk 2 2
bi  2 2
o&o   4
ec 2 1 1
mu 1 1 1 1
bevo 2 1 2 1
in 0,25  0,25 0,25 0,25 
lo 2 2
mentorles 1 1 1

Havo-4, havo-5, vwo-4, vwo-5 en vwo-6
De vakken in het gemeenschappelijke deel zijn verplicht (v). Daarnaast volgen de leerlingen de vakken die horen bij het gekozen profiel (p). Tenslotte moeten zij nog vakken in de vrije ruimte opnemen. Deze vakken staan ook in de kolom profiel (p).

De decanen geven voorlichting over deze profielvakken en de vakken in de vrije ruimte.

  h4(v)     h4(p)      h5(v)     h5(p) 
le
ma 2
ne 3
fa  4
du 3
en 3 4
gs  
ak   3 3
wi a 3   3
wi b    4 4
na   4
sk    3
bi 4   3
o&o 4 4
ec 4 3
beco 3 3
ckv 1 1
mu
bevo  4
in
lo  2 1
mentorles 1  

  v4(v)  v4(p)  v5(v)  v5(p)  v6(v)  v6(p
le 1      
ma 2    
ne 3   3  
la   4   4
fa 3
du 3 3 3
en 3 3 3
ib   4 5 5
gs 3 3 3
ak 2 2 3
wi a 3 4   3
wi b 3 4 4
wi c   4   3
na 3 3   4
sk 2 3   4
bi 3   3   3
o&o 4 4 4
ec 3 3 3
beco 2 3   3
ckv 1 1    
eio   1    
mu   3
ha 2   3   3
in 3 3 2
lo 2 2 1
mentorles  1