dyslexiebeleid

Op het Ulenhofcollege is dyslexie een beperking waarvoor leerlingen extra faciliteiten en hulp aangeboden krijgen.
In het eerste schooljaar inventariseren we waar de moeilijkheden voor de leerlingen liggen. Zij krijgen vervolgens een faciliteitenkaart, waarop wordt aangetekend van welke hulpmiddelen zij gebruik kunnen maken.
Daaronder vallen:

  • Extra tijd bij schriftelijke overhoringen en proefwerken.  
  • Soepel omgaan met spel-/herhalingsfouten
  • Toetsen worden aangeleverd in lettertype Arial 12
  • Gebruik maken van laptops bij toetsen, indien gewenst
  • Gebruik maken van laptop met hulpprogramma: Claro Read (eventueel ook beschikbaar voor thuisgebruik)

De dyslectische eerstejaars worden na de herfstvakantie individueel of in groepjes gedurende een aantal weken begeleid in het aanleren van basisvaardigheden. Daarna wordt er indien gewenst individuele begeleiding gegeven.

Er wordt aandacht besteed aan:

Studievaardigheden
Hoe vul je de agenda goed in, hoe leer je het huiswerk en leerstof goed plannen en hoe ontwikkel je een leerhouding die bij je past; het aanleren van leesstrategieën; het maken van mindmaps en samenvattingen.

Digitale leer- en leesondersteuning
Hoe  gebruik je de computer bij het leren van bijvoorbeeld de talen of, indien gewenst ,hoe maak je gebruik van een digitaal programma waarmee de leerling kan worden voorgelezen en waarmee teksten kunnen worden verwerkt. Leerlingen met een dyslexieverklaring die met een computerprogramma willen werken, moeten naast het gewone schoolboekenpakket een aanvraag doen bij de Stichting Toegankelijke Informatie om een aanvullend digitaal boekenpakket te krijgen. Op school staat op alle leerlingencomputers het programma ClaroRead.

Steunlessen/Remediëring
In de eerste klas worden waar nodig steunlessen aangeboden voor diverse vakken (talen, wiskunde) en er kan extra oefenstof worden aangeboden om eventuele achterstanden weg te werken.

Sociale vaardigheden
Daarbij wordt aandacht besteed aan het versterken van het zelfvertrouwen om goed met dyslexie om te gaan.


Bovenbouwleerlingen met dyslexie kunnen als zij dat nodig hebben om individuele begeleiding vragen aan de coaches. 
 
Als leerlingen geen dyslexieverklaring hebben, kan de school een screening doen en als er een sterk vermoeden van dyslexie is, wordt er begeleid waarna na een aantal maanden nogmaals een screening volgt. Komt uit dit alles dat er grote waarschijnlijkheid is van dyslexie, dan kunnen ouders een officieel onderzoek laten doen bij een orthopedagoog om een eventuele verklaring te krijgen. 
Dit onderzoek wordt door de ouders zelf betaald.  
 
Als examenleerlingen bij hun Centrale Examen gebruik willen maken van het voorleesprogramma ClaroRead, dan moeten zij een halfjaar van tevoren beginnen met het oefenen hiermee. Dit wordt door de school ondersteund en begeleid.

Coaches 
mw. K.E. Kraaijenzank, k.kraaijenzank@ulenhof.nl  
mw. J. Nijhuis, j.nijhuis@ulenhof.nl