Bestuur
Het Ulenhofcollege behoort tot de stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur; De heer H.J. van der Esch (voorzitter) en mevrouw M.W. van Hattum. Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur.

Ouders, leerlingen en medewerkers van de school hebben via de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op het bestuursbeleid.

Achterhoek VO verenigt scholen van openbare en bijzondere signatuur. De stichting bestuurt vijftien scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek: 
Almende College, Baudartius College, Eligant Lyceum, Gerrit Komrij College, Ludger College, Kompaan College, MaxX, Metzo College, Prakticon, Praktijkonderwijs Zutphen, Pronova, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Het Stedelijk en Ulenhofcollege. Samen bieden de scholen van Achterhoek VO een breed scala aan opleidingsmogelijkheden. 


Adresgegevens Achterhoek VO

Holterweg 119, 7001 EK Doetinchem
Postbus 429, 7000 AK Doetichem
T (0314) 39 41 81
E info@achterhoekvo.nl
www.achterhoekvo.nl


Externe vertrouwenspersonen

Dit zijn: Nicoline Broekhuis n.broekhuis@outlook.com en Paul Kanters p.kanters@hccnet.nl.


Rector
A.R. Sipkens
t.sipkens@ulenhof.nl


Adresgegevens Ulenhofcollege

Christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo, tweetalig vwo en technasium
Bizetlaan 86 7002 LZ Doetinchem
Postbus 411 7000 AK Doetinchem
T (0314) 37 87 87
E info@ulenhof.nl
brinnummer: 02FC

Leerlingenparlement
voorzitter
    Lucas van den Berg
secretaris
    Jesra Blom
penningmeester
     Kjeld Hemel
pr-managers
     Bente van Noort en Sophia Vreman
coördinator klassenvertegenwoordigers
     Aigy Jansen
LP@ulenhof.nl

Financiele admnistratie
De financiele admnistratie van de Stichting wordt verzorgd door de stichting Cabo (Centrale Administratie Bestuursbureau Onderwijs)
Postbus 159, 7000 AD Doetinchem
T  (0314) 39 90 10
F  (0314) 39 90 19
E  info@cabo.nl
W www.cabo.nl

Postbanknummer NL50 INGB 0000 85 56 30
Bankrekening: NL37 RABO  0314 3521 39
ten name van Stichting Achterhoek VO locatie Ulenhof,
Lohmanlaan 23, 7003 DJ Doetinchem

Overige betalingen:
Stichting Achterhoek VO
Holterweg 119
7001 EK Doetinchem
Bankrekening : NL57 RABO 0314 3864 08