Schoolgids

Zoek in onze schoolgids

03.08. De tweede brugklas

Mavo 
In de tweede klas van de mavo wordt het aantal vakken uitgebreid. Incidenteel stromen ook leerlingen vanuit de havobrugklas in (afstroom) en stromen andere leerlingen door naar kaderonderwijs. 

Havo
De leerlingen van deze klas komen bijna allemaal uit de brugklas 1 havo; incidenteel ook uit de brugklas 1 theoretische leerweg (opstroom) en brugklas 1 vwo (afstroom). Er wordt op havoniveau lesgegeven.
 
Vwo 
In de tweede brugklas vwo wordt de differentiatie d.m.v. verrijkings- c.q. verdiepingsstof voortgezet. Aan het einde van de cursus worden de leerlingen, afhankelijk van de resultaten bevorderd naar 
vwo-3. Afstromen naar havo-3 is een mogelijkheid voor die leerlingen voor wie het vwo-niveau toch te hoog gegrepen blijkt. 

TTO
De leerlingen in klas twee gaan verder op de ingeslagen weg. Natuurkunde wordt als nieuw vak in het Engels toegevoegd. Er wordt een reis naar Engeland georganiseerd met allerlei opdrachten. Het doel is opsnuiven van de Engelse cultuur en natuurlijk veel in het Engels praten, o.a. in gastgezinnen en bij allerlei activiteiten.

Ulenhofcollege
Bizetlaan 86
7002 LZ Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door CollegeWapps