Afscheid van iconen

Twee Ulenhoficonen gaven deze week hun laatste lessen: Harry Moed en Klaas van Marle...

Harry Moed
heeft deze weken zijn laatste lessen gegeven. Hij is 43 jaar verbonden geweest aan het Ulenhofcollege. Als leraar lichamelijke opvoeding, als decaan, als teamleider en prominent lid van de schoolleiding en de laatste jaren ook als leraar O&O. Zijn aanwezigheid in de school en visie op ons onderwijs is van zeer grote invloed geweest op de sfeer en het leefklimaat van het Ulenhof. Met recht hebben we hier te maken met een mister Ulenhof

Harry is altijd van mening geweest dat alles op school draait om het primaire proces. Het directe contact met leerlingen. Maandag 6 juli gaf hij zijn laatste les LO op het gras rond de ‘schoolmeester’

Dominee van Dijk was in de vorige eeuw van mening dat de Achterhoek zich pas goed kon ontwikkelen als er goede schoolmeesters kwamen. Boven op het dak van de Dominee van Dijkschool stond dan ook een schoolmeester als windwijzer. Een symbolische richtingwijzer. Het Ulenhof is voortgekomen uit o.a. deze dominee van Dijkschool waar Harry zelf ook nog leerling is geweest. 
De vader van Harry, voormalig conrector van het Ulenhof, heeft later beslag kunnen leggen op de schoolmeester. Bij de opening van het nieuwe brugklasgebouw heeft mevrouw Moed de schoolmeester ‘terug geschonken’ aan het Ulenhof en heeft Harry gezorgd voor de plaats waar hij nu staat. 

Harry is eigenlijk dus het verhaal van ‘de schoolmeester’. Goed onderwijs door goede schoolmeesters. Meneer Moed bedankt!!!
_________________________________________________________

Het Ulenhof kent vanaf vandaag de Klaas van Marle Allee. De gang bij de muzieklokalen is genoemd naar Klaas van Marle, de iconische muziekleraar die vandaag zijn allerlaatste les gaf. Van Marle was sinds 1980 aan de school verbonden. Hij was streng maar vooral bevlogen en consciëntieus. Muziek is een éénuursvak maar nog voor de herfstvakantie kende hij al zijn leerlingen bij naam. Zijn lessen en repetities bereidde hij tot in de puntjes voor. Vol overtuiging gaf hij les. Het staccato pianospel van Van Marle - op het conservatorium studeerde hij af op schoolmuziek en orgel en ook is hij parttime kerkorganist - heeft op heel veel leerlingen een onuitwisbare indruk gemaakt. 

Zijn hang naar perfectionisme kwam naar voren in wat uitgroeide tot één van de paradepaardjes van het Ulenhof: de muziekavonden. Geen talentenjacht maar je muzikale gaven delen met anderen. Twee keer per jaar zetten leerlingen daar hun eerste schreden op het concertpodium voor een nog steeds groeiende schare publiek van (groot)ouders, medeleerlingen en andere geïnteresseerden. 

Een vast ritueel van de tweede muziekavond was het danklied voor meneer Van Marle. Eindexamenleerlingen typeerden hem dan steevast als een bijzondere man met hart voor zijn vak én met een speciaal gevoel voor humor. Ook andere opmerkelijke eigenschappen passeerden dan altijd de revue zoals zijn voorliefde voor cup a soup en zijn sandalen met geitenwollen sokken. Want Klaas van Marle, veertig jaar muziekleraar op het Ulenhofcollege, was al die tijd wars van modes en conventies. Meneer van Marle: bedankt!!!
Media
  • Ulenhoftrofee-reünie-37
  • HarryMoed2020
  • IMG_4009
  • IMG_4021
  • IMG_3989
  • IMG_3985
  • IMG_3983
Ulenhofcollege
Bizetlaan 86
7002 LZ Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door CollegeWapps