Uitslag MR-verkiezing (ouders, leerlingen, personeel)

Na de oproep op o.a. deze website heeft zich één kandidaat gemeld voor de leerlinggeleding en één kandidaat voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Voor de personeelsgeleding waren er meerdere kandidaten en zijn er verkiezingen geweest.

Benoemd zijn vanaf het aankomend jaar: Marjolijn Beumer namens de ouders, Femke Steenbreker namens de leerlingen en Paul Huijskes (herkozen) namens het personeel. 
Dank voor het stemmen, gefeliciteerd aan de drie leden.

Namens de kiescommissie,
J-W. Hubbers
Media
  • MR2020
Ulenhofcollege
Bizetlaan 86
7002 LZ Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door CollegeWapps