Gezocht: MR-lid (ouders, leerlingen, personeel)

Gezocht: lid van de leerlingen- ouder- en personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad.

 

De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan waarin leerlingen, ouders en personeelsleden meepraten, adviseren en meebeslissen over het schoolbeleid. De MR overlegt met de schoolleiding over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de veiligheid op school en de schoolbegroting. De MR vergadert ongeveer één keer in de zes weken op school.

 

De leerling- en oudergeleding bestaat uit 3 en de personeelsgeleding uit 6 personen. Leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Dit schooljaar is aftredend: mw. F. Saalmink (leerling, niet herkiesbaar), mw. M. Meijer (ouder, niet herkiesbaar) en dhr. P. Huijskens (personeel, wel herkiesbaar).

 

Voor het schooljaar 2020/2021 e.v. zijn we op zoek naar:

·         1 leerling

·         1 ouder

·         1 personeelslid

 

Geïnteresseerde leerlingen kunnen zich opgeven vóór 6 juli 2020 bij Levi Blom, V5C (lid leerlinggeleding) via de email van het leerlingenparlement: lp@ulenhof.nl

 

Geïnteresseerde ouders kunnen zich opgeven vóór 6 juli 2020 via de email van mw. S. Duits (lid oudergeleding): s.duits@kpnplanet.nl

 

Geïnteresseerde personeelsleden kunnen zich opgeven vóór 6 juli 2020 via de email van J-W. Hubbers (lid personeelsgeleding): j.hubbers@ulenhof.nl

 

Indien er voor één of meerdere van de geledingen meer kandidaten zijn dan plaatsen beschikbaar, worden er voor de betreffende geleding van 8 t/m 15 juli 2020 verkiezingen georganiseerd. Wij zullen hier o.a. via de website van het Ulenhofcollege over communiceren.

 

Meer informatie over de MR via de genoemde emailadressen en in onderstaande brochures:
- Ik in de MR?! Voor leerlingen voortgezet onderwijs.  
- Ik in de MR?! Voor ouders in het voortgezetonderwijs.
- Ik in de MR?! Voor personeel in het voortgezet onderwijs.         

 

De kiescommissie van de medezeggenschapsraad,

L. Blom

S. Duits

J-W. Hubbers

Media
  • MR2020
Ulenhofcollege
Bizetlaan 86
7002 LZ Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door CollegeWapps