Update 30/6, 17.10 uur

Hieronder de brief met info over de diploma uitreiking en het programma van de laatste schoolweken.
Programma diploma-uitreiking 2020.pdf
Programma laatste schoolweken 2020.pdf
---
Hieronder het rooster voor de RV-toetsen voor M4, H5 en V6.
Rooster_RV-toets_1920.pdf
---
In de brief info over de aanpassing van het onderwijs in de bovenbouw vanaf maandag 15 juni. 
Aanpassing onderwijs bovenbouw.pdf
---
In de brief info over restitutie van een deel van de vrijwillige ouderbijdrage vanwege corona.
Restitueren ouderbijdrage ivm corona.pdf
---
In de brieven info over de heropening van de school en de diploma-uitreiking.
Heropenen scholen bovenbouw.pdf
Pauze-rooster (heropening van Ulenhof).pdf
Vooraankondiging diploma-uitreiking.pdf
---
Hieronder de uitnodiging voor de mentorles van 2 of 3 juni.
Uitnodiging mentorles 2 of 3 juni.pdf
---
In de brieven info over de programma's voor de examenklassen (m4, h5, v6) en de voor-examenklassen (m3, h4, v4, v5) voor de komende weken.
Inzage herkansingen cijfercontrole (examenklassen) 2019-2020.pdf
Programma PTA-toetsen (voor-examenklassen) 2019-2020.pdf
---
Op 2 juni gaat de school weer open. in onderstaande brief leggen wij in grote lijnen uit hoe we dat gaan doen.
Heropening school per 2 juni 2020.pdf
---
In de brieven info over het bevorderingsbeleid voor het schooljaar 2019-2020.
Bevorderingsbeleid 2019-2020.pdf
Bevordering 2019-2020.pdf
---
Een update met de laatste stand van zaken m.b.t. de eventuele heropening van de school, voor alle leerjaren.
Stand van zaken alle leerjaren - 14 mei.pdf
---
In de brief info voor examenleerlingen, o.a. over de herkansingsregeling en belangrijke data.
NB. Onder de knop 'Examen' vind je o.a. het aangepaste examenreglement.
Organisatie en planning 6 mei-4 juni 2020 .pdf
---
In onderstaande brief informatie over het opschorten van het schoolexamen (SE) en het afgelasten van het centraal schriftelijk eindexamen (CSE).
Info SE en CSE.pdf
---
Zoals 17/3 bekend werd, heeft de minister besloten dat het schoolexamen ondanks de schoolsluiting toch doorgang gaat vinden. Dat vraagt van ons allen wederom een aanpassing, waar we naar beste vermogen mee om zullen gaan. Vanaf maandag 23 maart zullen wij daarom SE-toetsen inroosteren.
Brief doorgang SE.pdf 
---
De maatregelen die landelijk getroffen zijn in verband met het Coronavirus hebben ook gevolgen voor de toetsweken, herkansingen en misschien uiteindelijk ook voor de afname van de centrale eindexamens.
Verplaatsing toetsen en continuiteitsplan CE.pdf
---
In onderstaande brief enkele tips voor ouders/verzorgers voor het ondersteunen en het begeleiden van hun kind bij schoolwerk.
Tips voor ouders.pdf
---
Ondanks dat de school niet open mag, is het wel mogelijk om onderwijs te verzorgen. We willen de ouder(s)/verzorger(s) vragen hun kinderen daarbij te stimuleren en te ondersteunen. 
Meer info over hoe we het onderwijs gaan vormgeven in onderstaande brieven.
Brief instructie onderwijs - leerlingen en ouders.pdf
Werkwijze Teams - docenten en leerlingen.pdf
---
We weten dat veel van onze leerlingen hun boeken e.d. in hun kluisje bewaren en deze graag zouden ophalen. Meer informatie in de volgende brief:
Brief ophalen spullen, 16 maart 2020 
---
Via deze link zijn antwoorden van de rijksoverheid te vinden op veelgestelde vragen m.b.t. het middelbaar onderwijs en het Coronavirus.
---

Berichten m.b.t. het cornavirus staan ook op de pagina downloads.

Media
  • Corona2020
Ulenhofcollege
Bizetlaan 86
7002 LZ Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door CollegeWapps