Ulenhofcollege 1968-2018

Het jaar 1968 was in veel opzichten spraakmakend: de moord op Martin Luther King, het neerslaan van de Praagse Lente door de Sovjet-Unie, de studentenopstanden in Parijs... 

In Nederland trad op 1 augustus de Mammoetwet in werking. Mulo, HBS en de middelbare meisjesschool werden afgeschaft en vervangen door mavo, havo en vwo. 

Ook in Doetinchem werden de bakens verzet. In september 1968 begonnen de eerste leerlingen aan hun opleiding op de Protestants Christelijke Scholengemeenschap, de voorloper van het Ulenhofcollege.


feestelijke opening cursusjaar 2018-2019


André Swijtink schreef t.g.v. ons jubileum een
boek met bijzondere verhalen over vijftig jaar
Ulenhofhistorie.