tweetalig vwo

… a great opportunity 
Want dat is het… een geweldige kans. In de tweetalige brugklas krijg je de helft van je vakken in het Engels. Dit geldt voor: geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, wiskunde, beeldende vorming, gymnastiek en het vak onderzoek & ontwerpen, onderdeel van het Technasium. Alle leerlingen krijgen lessen van een 'native speaker', dat is een lerares die in Engeland is geboren, daar lang heeft gewoond en dus perfect Engels spreekt. In de tweede en derde klas krijg je ook natuurkunde in het Engels.

Na leerjaar 3
Aan het eind van het derde jaar sluit je het eerste gedeelte van de t-vwo-opleiding af en ontvang je een certificaat. Hiermee kun je laten zien dat je het Engels op een hoog niveau beheerst.

In de Tweede Fase ga je je voorbereiden op het Nederlandstalige eindexamen, maar daarnaast blijf je een aantal vakken in het Engels volgen. Op het Ulenhof zijn dat Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV), Lichamelijke Opvoeding (LO) en Europese en Internationale Studies (EIS).

Ook ga je het International Baccalaureate programma volgen (IB). Dat is een internationaal erkend taal- en literatuurprogramma voor leerlingen met een zeer goede beheersing van het Engels. Uitermate geschikt dus voor leerlingen die net drie jaar
t-vwo hebben gedaan. Daarnaast neem je deel aan internationale activiteiten, je schrijft je profielwerkstuk in het Engels en je kunt een buitenlandstage lopen.

Na je IB-programma krijg je een officieel erkend certificaat, waarmee je bijvoorbeeld, zonder toelatingsexamen voor Engels, elk vak kunt gaan studeren aan een Engelstalige universiteit. Los daarvan is deze opleiding een uitstekende voorbereiding op een universitaire studie in Nederland waar Engels in veel opleidingen een belangrijke rol speelt. Ook word je al goed voorbereid op de manier van werken aan een universiteit: je leert teksten uitpluizen en weet hoe je verbanden tussen teksten kunt leggen. En je eigen mening kun je uiteraard ook goed onder woorden brengen.

Moet je al heel goed in Engels zijn?
Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Het maakt niet zoveel uit hoe veel of hoe weinig Engels je al kunt, als je maar wel bereid bent om je best te doen. Dat is wel heel belangrijk. Je moet het leuk vinden om zo’n uitdaging aan te gaan en ook om daar wat extra werk voor te verzetten.

Je begint het schooljaar met een speciaal introductieprogramma zodat je al wat nieuwe woordjes en zinnen leert. En trouwens, we beginnen heel rustig aan, dus je mag best nog wel een beetje Nederlands praten. 

 

Aanmelding
De tweetalige brugklas is een gewone vwo klas, dus om geplaatst te kunnen worden moet je in ieder geval een vwo advies krijgen van je basisschool.

Wat zijn de extra activiteiten en kosten?
Om het Engels zo goed mogelijk te leren, wordt er ook een aantal extra activiteiten georganiseerd buiten de lessen om. Er komen bijvoorbeeld gastsprekers die in het Engels iets over hun leven of werk vertellen, er is een Engelstalige excursie naar het Valkhof Museum in Nijmegen en er wordt een theaterworkshop gegeven door Engelse acteurs.

Je gaat op reis naar Engeland om je kennis in de praktijk te brengen. In de bovenbouw is er een internationale uitwisseling.

Om dit allemaal te kunnen betalen vraagt de school van je ouders een extra bijdrage van €475 in de onderbouw en €350 in de bovenbouw. Een deel gaat in een spaarpotje voor de reizen (klas 2 en 3), een deel naar de extra activiteiten en een deel naar het extra materiaal dat je krijgt.

TTO: Daarmee is het Ulenhof uniek in Doetinchem