Examen
Hier vind je alle belangrijke informatie over je (school)examen.

Aanwijzingen voor examenkandidaten versie 2
Examenreglement Achterhoek VO 2018-2019

Rekenen
aanwijzingen voor de rekentoets.
Meer informatie over rekenen. 
Zie ook studiewijzer rekentoets in Magister.

MAVO
pta mavo 3   M3PTA 1819.pdf
pta mavo 4  M4PTA 1819.pdf

HAVO

pta havo 4   H4PTA 1819.pdf
pta havo 5  H5PTA 1819.pdf

VWO
pta vwo 4    V4PTA 1819.pdf
pta vwo 5  V5PTA 1819.pdf
pta vwo 6  V6PTA 1819.pdf