decanaat
Keuze in mavo 2
De leerling kiest uit onderstaande vakken drie vakken waarvan tenminste één taal.
 • Frans
 • Duits
 • geschiedenis
 • aardrijkskunde
 • natuurkunde (nask1)

Naast bovenstaande keuze moet de leerlingen ook kiezen voor óf muziek of bevo.

Bij keuze voor natuurkunde zijn de kwaliteiten van wiskunde ook van belang. Bij pakketkeuze van mavo 3 naar mavo 4 is wiskunde verplicht als je natuurkunde kiest. 

HAVO doorstroom
GS verplicht in profiel E&M en C&M
NaSk1 verplicht in profiel N&T
Ak of NaSk1 verplicht in N&G


m3 excursie Londen 2018

Keuze in mavo 3
Gemeenschappelijke deel
Nederlands - Engels - maatschappijleer - godsdienst -
kunstzinnige vorming (kv1) - lichamelijke oefening

Sectordeel: 2 vakken kiezen

Sector 
Techniek  Zorg en Welzijn Economie  Landbouw 
Verplicht  Wi  Bi  Ec Wi 
Keuze
NaSk1 Gs / Ak / Wi  Du / Fa / Wi  NaSk1 / Bi


Vrije deel: 2 of 3 vakken kiezen
Frans - Duits - geschiedenis - aardrijkskunde - wiskunde - natuurkunde (nask1) - biologie - economie - scheikunde (nask2) - tekenen (kv2) - muziek

Loopbaanbegeleiding (LOB)

MAVO 2

 • Decaan geeft startles; uitleg sectoren en pakketkeuzes
 • Mentor begeleidt het werken aan opdrachten op www.ulenhof.dedecaan.net (keuzebegeleidingsprogramma)
 • Half februari  vult leerling met ouders voorlopige pakketkeuze M3 in
 • Half maart moet het definitieve pakketkeuzeformulier zijn ingeleverd

MAVO 3

 • Decaan geeft startles; uitleg pakketkeuzes en doorstroommogelijkheden
 • Mentor begeleidt het werken aan opdrachten op www.ulenhof.dedecaan.net (keuzebegeleidingsprogramma)
 • Half januari  vult leerling met ouders voorlopige pakketkeuze M4 in
 • Decaan spreekt elke leerling één-op-één over voorlopige pakket en geeft advies. Pakketkeuzeformulier gaat mee naar huis
 • Half maart moet het definitieve pakketkeuzeformulier zijn ingeleverd

MAVO 4

 • Leerling vult samen met mentor digitaaldoorstroomdossier in.
 • Decaan voert individueel gesprek met leerling over toekomstplannen
 • Na de scholenmarkt/open dagen volgt mogelijk een 2e gesprek
 • Leerling kan eventueel een meeloopdag aanvragen.
 • Aanmelden voor 1 maart (MBO), ook HAVO-kandidaten


Contactpersonen

C.R. Geessink
Sectordirecteur mavo
c.geessink@ulenhof.nl

F. Dibbets
Decaan mavo
f.dibbets@ulenhof.nl


Adres

Ulenhofcollege
Bizetlaan 86
7002 LZ  Doetinchem
Telefoon:  0314 378787